grudzień 2023
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Spotkanie formacyjne - luty 2017

 

C Z U J N O Ś Ć

 

Łk 12,35 – 48; 1 Tes 4,13 – 18; 5,1 – 11; Ap 21,1 – 7 

KKK 673

 

Czytaj więcej: Spotkanie formacyjne - luty 2017

Spotkanie formacyjne - marzec 2017

 

R Y Z Y K O   I   K O N S E K W E N C J E

 

Mt 14,25 – 33; Dz 4,1 – 22

KKK 2471 - 2473

 

Czytaj więcej: Spotkanie formacyjne - marzec 2017

Plan spotkań 2015/2016

Plan spotkań 2015/2016

Spotkanie formacyjne - kwiecień 2017

 

P R Z Y J Ę C I E   W O L I   B O Ż E J

 

Flp 2,3 – 11; 2 Kor 12,7 – 10

KKK 519 - 521

 

Czytaj więcej: Spotkanie formacyjne - kwiecień 2017

CZĘŚĆ I / CZŁOWIEK I BÓG

 

SPOTKANIE 5/14

ŚWIĘTA TRADYCJA (PODTRZYMYWANIE WIARY)

Mt 28, 16 – 19; Łk 10, 1. 16; 2 Tes 2, 15

KKK 74 – 95

Czytaj więcej: CZĘŚĆ I / CZŁOWIEK I BÓG