marzec 2023
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Spotkanie formacyjne - luty 2017

 

C Z U J N O Ś Ć

 

Łk 12,35 – 48; 1 Tes 4,13 – 18; 5,1 – 11; Ap 21,1 – 7 

KKK 673

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Na szkoleniu były trzy diabły, które wkrótce miały wyruszyć na ziemię, by zyskać praktyczne doświadczenie w swojej pracy. Zanim opuściły piekło, ich przełożony zapytał ich, jakich planują użyć sposobów, by zachęcić  ludzi do grzechu.

 

- Sądzę, że zastosuję podejście klasyczne – odpowiedział pierwszy diabeł. – Powiem ludziom, że Boga nie ma, więc mogą grzeszyć ile wlezie i korzystać z życia.

 

- A ja chyba spróbuję zadziałać nieco subtelniej – rzekł drugi. – Powiem im, że nie ma piekła, więc mogą grzeszyć ile wlezie i korzystać z życia.

 

Trzeci diabeł, najbardziej przebiegły z całego kursu, stwierdził:

 

- Ja chyba po prostu powiem ludziom, ze nie ma pośpiechu. Więc mogą grzeszyć ile wlezie i korzystać z życia.

 

1.     Jezus powiedział: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”  ( Łk 12,37 ). Co według ciebie oznacza słowo „czuwający”?

 

2.     Co robisz, żeby Pan zastał ciebie czuwającego, gdy powróci?

 

3.     Wymień cztery obszary twojego życia, w których Bóg oczekuje od ciebie czujności, nad którymi uczynił cię rządcą i z których zdasz sprawę.

 

4.     Rozważ powtórne przyjście Pana jako część Bożego planu stworzenia ( KKK 673 ). Jak myśl o powtórnym przyjściu Chrystusa Pana napełnia nas nadzieją?

 

5.     W jaki sposób nasze rozumienie końca czasów różni się od spojrzenia pierwszych chrześcijan ( por. 1 Tes 4,15 ).

 

6.     Zastanów się nad tym, co ciebie motywuje do gotowości na przyjście Pana. Miłość do Boga, lęk przed karą czy coś jeszcze?

 

7.     Gdybyś dostał z godnego zaufania źródła telefon, że Chrystus Pan przyjdzie w najbliższą sobotę w południe, w jaki sposób zmieniłyby się twoje plany na resztę tygodnia? Jak spędziłbyś najbliższe kilka dni?

 

----------------------------------------------------------------------

Plan działania

 

W tym miesiącu będę się starał być bardziej czuwającym. Zastosuję następujące środki:

 

ØBędę się tak modlił, tak postępował wobec rodziny, tak pracował, jakby Jezus miał przyjść jeszcze dziś,

 

ØBędę się starał wyobrazić, jak jest w niebie,

 

ØZastanowię się, co oddziela mnie od Boga i będę rozważał miłość Boga wobec mnie,

 

ØInne.