marzec 2024
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

XXX LECIE BZ

 

!!! XXX-lecie Braci Zewnętrznych !!!

( terminy świętowań )

 

Region Południowy (Kraków CR i Kraków WD)
30 września 2012 (na zakończenie rekolekcji w Mszanie)

 

Region Północny (Gdańsk, Kościerzyna, Krokowa)
13 października 2012

 

Region Poznański (Poznań S, Poznań W, Złocieniec)
24 listopada 2012

 

Region Warszawski (Radziwiłłów i Warszawa)
8 grudnia 2012

 

 

XXX – LECIE BRACI ZEWNĘTRZNYCH

 

„JEDEN DUCH I JEDNO SERCE OŻYWIAŁO WSZYSTKICH”

 

                                                                                                Dz 4,32

 

Drodzy Współbracia!

Przeglądając materiały archiwalne naszej Wspólnoty można wyczytać ciekawe treści; oto list z Poznania od Ojca Prowincjała Jerzego Smolińskiego do Moderatora Braci Zewnętrznych O. Mariana Traczyńskiego datowany 8 sierpnia 1981 roku ( L.dz. 399/81 ). Ponieważ jest to najstarszy dokument od momentu reaktywacji Braci Zewnętrznych przytoczę go w całości. Oto jego treść:

 „ Drogi Ojcze Moderatorze! Przedstawienie siedmiu kandydatów do złożenia przyrzeczeń w dniu 6 września br. w Dębkach, jako Braci Zewnętrznych, jest dla mnie i całej Prowincji Polskiej powodem do szczerej radości. W fakcie tym odczytuję nową kartę Zgromadzenia, do zapisania której walnie przyczynił się Ojciec jako Moderator odradzających się Braci Zewnętrznych.

Wiem, że trzeba było pokonać wiele uprzedzeń, niejedną trudność, by rozpoczęte dzieło kontynuować z wiarą i nadzieją. Za trud przygotowania Kandydatów do złożenia przyrzeczeń, wyrażam Drogiemu Ojcu serdeczne podziękowanie, a owoc jego pracy niech będzie zachętą do dalszej ofiarnej pracy.

Na ostatniej Kapitule Generalnej, specjalna komisja, złożona z przedstawicieli poszczególnych prowincji, dokonała sondażu status quo Braci Zewnętrznych w całym Zgromadzeniu, a materiał przez nią przygotowany, był żywo dyskutowany na sesji plenarnej. Z radością mogłem zaobserwować, że Prowincja Polska może poszczycić się dużymi osiągnięciami w procesie odradzania się Braci Zewnętrznych. Cieszę się, że ukoronowaniem obrad na Kapitule Generalnej jest zakończenie nowicjatu przez siedmiu Kandydatów i złożenie przez Nich przyrzeczeń w dniu 6 września.

Z największą radością pragnąłbym przyjąć Ich przyrzeczenia, ale podjęte uprzednio w dniu tym zobowiązania w Kodniu, pozbawiają mnie tego szczęścia.

Deleguję przeto Drogiego Ojca do przyjęcia przyrzeczeń.

Równocześnie wyrażam Drogim Braciom Zewnętrznym w dniu Ich święta najlepsze życzenia, aby życie swoje jak najmocniej związali z ideą naszego Zgromadzenia, a przez to byli dla innych wezwaniem i zachętą do kontynuowania natchnionej myśli naszego świątobliwego Założyciela BOGDANA  JAŃSKIEGO.

Drogiego Ojca Moderatora i Jego Szanownych Wychowanków polecam szczególnej opiece Bożej Matki, Madre delle Grazie.

Z serdecznym i braterskim pozdrowieniem w Panu Zmartwychwstałym”.

Ks. Jerzy Smoliński, CR

                                                                         Przełożony Prowincjalny

I.                  Początek odrodzonej Wspólnoty

I w taki oto sposób zakończyła się szczęśliwie w naszej Prowincji Polskiej dyskusja, trwająca dość długo, na temat: Zmartwychwstańcy i laikat. Odrodziła się wspólnota Braci Zewnętrznych. Chociaż w cytowanym liście czytamy o pierwszych siedmiu, którzy zostali przygotowani do złożenia przyrzeczeń to dokumentów z rotą przyrzeczeń jest tylko trzy i dotyczą braci: Czesława Lisonia, Eugeniusza Demarczyka i Andrzeja Legomińskigo. Przypuszczam, że pozostali nie mogli przyjechać w tym czasie na rekolekcje z powodu braku urlopu w pracy. Pierwszy Brat z tej wspólnoty identyfikuje się z nami, a my mamy z Nim kontakt. Pozostali rozproszyli się. Tak więc pierwsza wspólnota Braci Zewnętrznych, która powstała 6 września 1981 roku, a uzupełniona 17 kwietnia następnego roku o kolejnych sześciu, praktycznie nie istnieje.

W następnym roku podczas rekolekcji w Dębkach dnia 5 września 1982 roku powstały dwie nowe wspólnoty Braci Zewnętrznych – w Kościerzynie i w Poznaniu przy Rynku Wildeckim. Z parafii kościerskiej złożyli swoje przyrzeczenia następujący Kandydaci: Marian Werra, Klemens Hinca, Stanisław Kaszubowski, Franciszek Kosznik i Franciszek Stenka.

Natomiast z ośrodka duszpasterskiego Poznań – Rynek Wildecki złożył swoje przyrzeczenie jeden Kandydat: Henryk Urbański. Byli potem następni aż do odejścia Zmartwychwstańców z Rynku Wildeckiego. Obecnie jest we Wspólnocie Wildeckiej jeden z tamtej Wspólnoty – Zbigniew Mumot.

Można powiedzieć, że od 1981 roku aż do dzisiaj powstało 12 Wspólnot Braci Zewnętrznych z których 10 funkcjonuje w ramach naszych parafii i  ośrodków zmartwychwstańczych.  Kandydaci do Wspólnoty pochodzą też z innych niż zmartwychwstańcze parafie.

II.               Trochę historii tej Wspólnoty

- moderatorzy

Pierwszym Moderatorem Braci Zewnętrznych, jak już wspomniałem był O. Marian Traczyński mianowany przez O. Prowincjała Jerzego Smolińskiego. Jak wynika ze sprawozdania O. Ireneusz Hanzewniaka – O. Marian jako moderator prowincjalny rozpoczął pracę z Braćmi Zewnętrznymi w 1979 roku, a zakończył w 1983 roku.

Pismem z dnia 30 lipca 1983 roku O. Prowincjał Grzegorz Treder mianował Moderatorem Prowincjalnym Braci Zewnętrznych Zgromadzenia O. Ireneusza Hanzewniaka, który pełnił tę posługę do 1992 roku.

Kolejnym Moderatorem Braci Zewnętrznych został mianowany przez O. Prowincjała Kazimierz Wójtowicza – O. Gerard Janikowski, pismem z dnia 1 września 1992 ( L.dz. 571/92 ).

W trzydziestoletniej historii tej Wspólnoty czwartym Moderatorem został mianowany przez O. Prowincjała Wiesława Śpiewaka – O. Tadeusz Gajda z dniem 21 stycznia 2011 roku ( L.dz. 25/2011 ).

- powstawanie wspólnot braci

1. Bytom – 6 września 1981 roku

2. Kościerzyna – 5 września 1982 roku

3. Poznań Rynek Wildecki – 5 września 1982 roku

4. Poznań Smochowice – 6 września 1984 roku

5. Warszawa – 3 września 1985 roku

6. Gdańsk Wrzeszcz – 18 września 1988

7. Poznań Wilda – 21 września 1991 roku

8. Radziwiłłów Maz. – 18 września 2005 roku

9. Krokowa – 6 grudnia 2010 roku

10. Kraków Wola Duchacka – 2 października 2011 roku

11. Złocieniec – 17 lutego 2012 roku

12. Kraków CR – 22 kwietnia 2012 roku

III.           Nasze dzisiaj

Z powyższego wyliczenia wynika:

-  po pierwsze, że obecnie mamy w Prowincji Polskiej 10 żywotnych Wspólnot Braci Zewnętrznych;

- po drugie, że od roku 2005 powstało 5 nowych i jedna kompletnie odnowiona po 20 latach istnienia ( Poznań Wilda ) Wspólnota,

- po trzecie, że połowę stanu osobowego stanowią nowi bracia, którzy w większości się nie znają.

IV.           XXX lecie

Powoli zbliża się rok i 5 miesięcy jak podjąłem funkcję moderatora Wspólnoty. Na spotkaniu delegatów poszczególnych Wspólnot  w Poznaniu W. dnia 12 marca 2011 roku zaplanowaliśmy:

 - pracę nad rewizją obecnych Statutów ( praca w toku ),

- przygotowanie na najbliższy rok jednolitego programu pracy formacyjnej ( został zrealizowany ),

- wprowadzenie kwartalnych ( w regionie ) dni skupienia ( częściowo miały miejsce ).

W tym czasie powstały ( dzięki pięknej współpracy miejscowych moderatorów z moderatorem prowincjalnym ) 3 nowe, młode i prężne Wspólnoty, a właściwie 4 – licząc Poznań Wildę.

Ciągle zadaję sobie i innym Braciom pytanie: czy nasza Wspólnota wypełnia swoją misję, czy jesteśmy Bogu potrzebni? Patrząc na rozwój liczebny ( od roku 2005 ) Wspólnoty, możemy odpowiedzieć – tak! Skoro Pan Bóg daje powołania do tej Wspólnoty, skoro posyła ciągle nowych, młodych i zdolnych to znak, że chce się nami posługiwać!

Z drugiej strony widać też jak mało jesteśmy naprawdę Wspólnotą, gdzie jeden duch i jedno serce ożywia wszystkich ( por. Dz 4,32 ). Brakuje nam tych znaków rozpoznawczych prawdziwych świadków Chrystusa Zmartwychwstałego: miłości i jedności. Brakuje takiego prawdziwego zainteresowania się drugim we wspólnocie ( coraz więcej jest braci w podeszłym wieku, chorych, nie radzących sobie… ). Brakuje też zainteresowania się młodszymi, wchodzącymi do wspólnoty, a niektórzy wręcz zachowują się tak jakby bali się tych młodych…

Mając na względzie dobro tej Wspólnoty, abyśmy byli jedną Wspólnotą świeckich zmartwychwstańców i okrągłą datę od powstania najstarszej Wspólnoty proponuję, abyśmy ten rok 2012 uczynili rokiem jubileuszu, świętowania. Wielu Braci jest już w podeszłym wieku, wielu chorych. Nie wiemy ile czasu nam Pan zostawił tutaj na ziemi. Myślę, że wielu z nas nie będzie mogło świętować Złotego jubileuszu Wspólnoty tutaj na ziemi dlatego proponuję i zapraszam do świętowania XXX lecia w tym roku. Kiedyś – z okazji 60 lecia prowincji pisałem (myślę, że te słowa można i dzisiaj przytoczyć ): Trzydzieści lat -  „ To dużo czy mało? Czy to istotny powód do wyrażenia wdzięczności czy też można przejść obok tej rocznicy obojętnie? Wdzięczność, dziękczynienie … Tych postaw trzeba chyba ciągle się uczyć od nowa i stale wyzbywać się obojętności, która traktuje wszystkie zdarzenia jako coś oczywistego. Nie ma bowiem nic oczywistego: ani w naszej codziennej egzystencji ani w ostatecznym, wiecznym przeznaczeniu. To, kim jesteśmy, wszystko, co posiadamy, czym się posługujemy, czego się spodziewamy – dał nam Bóg. Każde nasze działanie, myśl, pragnienie, zadanie, doświadczenie, spotkanie – wszystko jest darem Jego miłości. Każda chwila istnienia jest łaską i przynosi ze sobą niezliczone łaski od Boga – „łaskę po łasce”. Być wdzięcznym zatem to widzieć i uznawać miłość Boga we wszystkim, co nas w życiu spotyka. Zapraszam do wdzięczności i do świętowania!

V.               W kierunku Zmartwychwstałego Życia

Aby świętować trzeba być razem, coś lub ktoś musi nas łączyć. Tym Kimś jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały! Pojawi się pośród nas, bowiem sam powiedział: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w moje imię, tam jestem pośród nich ” (Mt 18,20 ), pojawi się też w znaku, figurze specjalnie na ten czas przygotowanej. To jest bardzo wymowny znak dla nas zmartwychwstańców… Każda lokalna wspólnota może zafundować sobie taki znak. Będziemy świętować w poszczególnych regionach, aczkolwiek centralne uroczystości odbędą się w Kościerzynie, bo to przecież najstarsza Wspólnota w Prowincji. Zatem do Kościerzyny zapraszam delegacje z poszczególnych lokalnych wspólnot.

Jak będzie czasowo wyglądało to świętowanie? Otóż, tak.

 

Region Południowy (Kraków CR i Kraków WD)
30 września 2012 (na zakończenie rekolekcji w Mszanie)

 

Region Północny (Gdańsk, Kościerzyna, Krokowa)
13 października 2012

 

Region Poznański (Poznań S, Poznań W, Złocieniec)
24 listopada 2012

 

Region Warszawski (Radziwiłłów i Warszawa)
8 grudnia 2012

 

Chcemy świętować, chcemy dziękować Bogu, za wszystkie te lat, przede wszystkim za wszystkich Braci. Chcemy też prosić Zmartwychwstałego, aby uczynił z nas jedną Wspólnotę. „ Wzywamy wszystkich … do wspólnot Chrystusa Zmartwychwstałego, w których promieniuje wiara, nadzieja i miłość – znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką Maryją. Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich ożywia jeden duch i jedno serce.” ( KCR, Misja ) 

Przez postawienie tego czytelnego znaku – Figury Zmartwychwstałego w każdej wspólnocie lokalnej chcemy:

-  oddać chwałę Zmartwychwstałemu Panu . „Obowiązkiem zmartwychwstańców jest wprowadzenie i propagowanie nabożeństw ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego” ( SCR, 154 )

- regularnie spotykać się na Regionalnych Dniach Skupienia, aby umacniać się we wspólnocie i pomagać innym mężczyznom zbliżać się do Boga.

Do zobaczenia na tegorocznych rekolekcjach!

Z Zmartwychwstałym Panu

 

Ks. Tadeusz Gajda, CR 

                                                                                           moderator

 

REKOLEKCJE ROCZNE 2012

 WZRASTAM W MĄDROŚCI I ŚWIĘTOŚCI
 

Czytaj więcej: REKOLEKCJE ROCZNE 2012

REKOLEKCJE ROCZNE 2011

BĄDŹ MĘŻCZYZNĄ ŻYJĄCYM W DUCHU I TYM,

 KTÓRY CZERPIE SIŁY Z BOGA.

Czytaj więcej: REKOLEKCJE ROCZNE 2011